สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โชว์ผลงานต้นเดือนปีใหม่ ระดมกำลังจับกุมกวาดล้างแหล่งผลิตเหล้าเถื่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม กวาดล้างแหล่งผลิตเหล้าเถื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สืบสวนทราบว่าที่หมู่บ้านศรียางชุม ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีการลักลอบผลิตสุราเถื่อนและนำส่งออกจำหน่ายให้ราษฎรหลายตำบลในเขตท้องที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สาย จึงสั่งการนายฉลอง วิริยพัฒนากูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

ประสานงานกับนายฐากร เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นำกำลังสายตรวจปราบปรามบูรณาการร่วมดำเนินการขอหมายค้นจากศาลแขวงเชียงราย และนำกำลังสายตรวจเข้าทำการตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามที่สืบทราบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. ผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 3 ราย คือ 1.นายช่วย บุญยืน พร้อมของกลางสุรากลั่นที่ผลิตขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายบรรจุถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง น้ำสุราประมาณ 3 ลิตร 2.นายบุญ ซาวลี้แสน พร้อมของกลางสุรากลั่นที่ผลิตขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายบรรจุขวดพลาสติก จำนวน 20 ใบ น้ำสุราประมาณ 19.200 ลิตร 3.นางจันทรา ราชกาศ พร้อมของกลางสุรากลั่นที่ผลิตขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายบรรจุถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ น้ำสุราประมาณ 10 ลิตร จึงร่วมกันตรวจยึดของกลางพร้อมนำตัวผู้ต้องหานำส่งให้นายวัชรินทร์ เยาว์ธานี สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สาย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย เป็นเงินค่าปรับรวม 70.000 บาท


ต่อมาได้ขยายผลการตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนสุราผิดกฎหมายบริเวณป่าละเมาะ และริมหนองน้ำสาธารณะรอบหมู่บ้านดังกล่าว พบสุราแช่ สุรากลั่นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสุรา ซุกซ่อนไว้ในบริเวณดังกล่าว 3 รายการ ประกอบด้วย
1.เครื่องกลั่นสุรา จำนวน 4 เครื่อง
2.สุราแช่บรรจุถังพลาสติกขนาดต่าง ๆ จำนวน 242 ใบ น้ำสุรารวมประมาณ 4,840.000 ลิตร
3. ถังแก๊สจำนวน 1 ใบ


จึงร่วมกันตรวจยึดของกลางที่ตรวจพบ นำส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย พร้อมดำเนินการกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จัน สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายเปิดเผยว่าการลักลอบผลิตหรือค้าหรือบริโภคสุราผิดกฎหมาย นอกจากจะเป็นความผิดและมีโทษตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับค่อนข้างสูงแล้ว ผู้บริโภคสุราผิดกฎหมายยังอาจได้รับสารปนเปื้อน สิ่งเจือปนในกระบวนการผลิตสุราที่ไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้บริโภคเองทั้งในระยะยาวและในระยะเฉียบพลัน ขณะที่ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางราชการยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันขออนุญาตผลิตสุราชุมชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด ดังนั้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่สุจริตและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการปราบปรามสุราผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป

ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต วอนประชาชนให้เลิกดื่มสุราผิดกฎหมายจะช่วยลดความต้องการผลิตหรือค้าสุราผิดกฎหมายได้อีกทางหนึ่ง หากพบข้อมูลเบาะแสการผลิตหรือค้าสุราผิดกฎหมาย โปรดแจ้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โทร 053-711329 ข้อมูลเบาะแสของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ 

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ

รายงาน