ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นำ สส. พรรคพลังประชารัฐ ตบเท้าเข้าอวยพร นาย อุตตม เสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นำ สส. พรรคพลังประชารัฐ ตบเท้าเข้าอวยพร นาย อุตตม เสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมี สส ประกอบด้วย สส ภูดิท อินสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร สส วันชัย ปริญญาศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสงขลา นาย ศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสงขลา มาร่วมกันขอพรปีใหม่จากท่านรัฐมนตรีเพื่อเปินสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว