ตักบาตรบนพื้นเบื่อแล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปตัดบัตรบน Mac ที่จังหวัดแพร่

ตักบาตรบนพื้นเบื่อแล้ว ลองเปลี่ยนบรรยายกาศไปตักบาตรบนเมก ที่จังหวัดแพร่
ผู้ว่าฯ แพร่ นำทีมข้าราชการ ประชาชน เปลี่ยนบรรยากาศไปตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธ พร้อมชวนตักบาตรเทโวโรหนะ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร บริเวณกำแพงเมืองเก่า หรือชาวจังหวัดแพร่ เรียกกันว่า “เมก” เพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตชองชาวแพร่ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

คำว่า “เมก” หมายถึงกำแพงเมืองโบราณของเมืองแพร่ที่ยังมีความสมบูรณ์ มีอายุกว่า 1000 ปี โดยมีเสียงพ้องกับคำว่า “เมฆ” โดยถือว่าเป็นชื่อมงคล การตักบาตรบนเมก เทศบาลเมืองแพร่ได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเสริมสิริมงคล จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันพุธ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณบนกำแพงเมืองเดิม ใกล้ตลาดเทศบาลเมืองแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า นอกจากนี้ ขอเชิญชวน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกย่อ มาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก โดยในปีนี้ จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เวลา 06.30 น. พิธีสงฆ์ เวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์จะเคลื่อนขบวนจากซุ้มศรีวิชัย วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เดินลงบันไดสิงห์ 94 ขั้น โดยสมมุติเป็น “สิริมหามายากุตาคาร” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพุทธมารดา แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ลงบันได 449 ขั้น นำด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลก เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จากคณะศรัทธาประชาชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขบวนจะไปสิ้นสุด ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
อรุณศักดิ์ เจาะจง

รายงาน