ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์โวย อุโมงค์ทางลอดอุตรดิตถ์ สุดล่าช้า เทียบกับ “แยกอินโดจีน” ของพิษณุโลกสร้างทีหลังแต่เสร็จก่อน

ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์โวย อุโมงค์ทางลอดอุตรดิตถ์ สุดล่าช้า เทียบกับ “แยกอินโดจีน” ของพิษณุโลกสร้างทีหลังแต่เสร็จก่อน

ชาว จ.อุตรดิตถ์ โวย การก่อสร้าง อุโมงค์ทางลอดวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ หรือทางแยกต่างระดับ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กิโลเมตรที่ 327 กับทางหลวงหมายเลข 1045 โครงการนี้หากเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถลดอุบัติเหตุและสร้างความคล่องตัวในการเดินรถบนถนนสายดังกล่าวให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างส่วนของอุโมงค์จำนวน 600 ล้านบาท การก่อสร้างอุโมงค์ โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน กรมทางหลวง การก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกวังสีสูบความยาว 1,650 เมตร โดยสร้างเป็นทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร ทั้งไปและกลับ จะแล้วเสร็จในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 และ พร้อมเปิดใช้งานในเดือนกันยายน 2563

“แม้จะเหลือเวลาก่อสร้างอีกกว่า 1 ปี แต่จากการติดตามการก่อสร้างค่อนข้างจะล่าช้า เนื่องจากโครงการก่อสร้างลักษณะเดียวกันที่บริเวณสี่แยกอินโดจีน จ.พิษณุโลก ดำเนินการก่อสร้างภายหลัง แต่ปัจจุบันสามารถเปิดใช้งานได้แล้ว แต่การก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางลอดวังสีสูบที่ จ.อุตรดิตถ์ กลับยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันการจราจรบริเวณดังกล่าวค่อนข้างติดเวลาเร่งด่วน และเหลืออีก 2 เดือนก็จะถึงเทศกาลปีใหม่ปี 2563แล้ว ประชาชนที่จะใช้เส้นทางจุดดังกล่าวจะมากกว่าช่วงปกติหลายเท่า เนื่องจากเป็นช่วงประชาชนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและท่องเที่ยว เมื่อถึงเวลานั้นยิ่งจะทำให้การจราจรมีปัญหามากขึ้น ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จเร็วกว่านี้” กล่าว

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน