อบจ.อุตรดิตถ์นำเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา 3 อำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

อบจ.อุตรดิตถ์นำเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่เพื่อสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา 3 อำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สถานีสูบน้ำบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครื่องจักรกลดำเนินการปรับพื้นในการจัดทำถุงบิ๊กแบ็คกั้นทางน้ำและนำเครื่องสูบน้ำลงทำการติดตั้งเพื่อเปิดเครื่องสูบน้ำ สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง สืบเนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์ลดปริมาณการปล่อยน้ำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านต่ำกว่าประตูระบายน้ำ จึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำสู่คลองชลประทานได้ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลไผ่ล้อม ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแลที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน