ผู้นำชุมชน อสม.แม่บ้านตำบลสะเอียบ ตำบลบ้านเวียง ร่วมอบรมโครงการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ไปยัง

ผู้นำชุมชน อสม.แม่บ้านตำบลสะเอียบ ตำบลบ้านเวียง ร่วมอบรมโครงการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่20กันยายน พ.ศ.2562เวลา09.00น.ที่ศาลาเอนกประสงค์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้มีผู้นำชุมชนทั้งองค์กรปกครองท้องที่ ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม.ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านอ้อย บ้านเวียง บ้านน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวนกว่า100คน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยนายศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนโครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์คณะวิศวกรรมพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯมีผู้ประสานงานผู้เข้ารับการอบรมโดย อาจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี คณะวิชาการการตลาด ด้วยโครงการดังกล่าวเดิมที่เป้าหมายเดิมจะได้อบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มองค์กรต่างๆเฉพาะพื้นที่จังหวัดแพร่เท่านั้นแต่ด้วยงบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณจำนวนสูงจึงได้ขยายพื้นที่อบรมเป็น4จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ซึ้งได้อบรมเกือบแล้วเสร็จแล้วทั้ง4จังหวัดภาคเหนือตอนแล้วซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้ทำการปิดโครงการในวันที่28-29กันยายน พ.ศ.2562นี้ ด้วยโครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัณหาหมอกควันพร้อมยกระดับคุณภาพทางอากาศและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้มีคุณภาพที่ดีในปีพ.ศ.2562-2563นี้เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการภาคการเกษตรที่เกษตรกรชอบเผาเศษวัสดุในช่วงเตียมการปีผลิตในปีถัดไปวันนี้ในที่อบรมได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้เข้ารับการอบรมสอนหลักสูตรเช่นการผลิตกระถางชีวภาพการผลิตถ่านไบโอชาการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติโดยให้กลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดยการปฎิบัติเรียนรู้จริงจนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่ใช้การได้และได้มอบวัสดุจากการผลิตให้กับองค์กรให้นำกลับบ้านได้ของแต่ละกลุ่มอีกด้วย วันนี้มีนายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา สมาชิกสภาเกษตรกรเกษตรกรสัดส่วนอำเภอสองเป็นผู้ประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมทั้งผู้นำชุมชนมีนายอำนวย สะเอียบคงผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว หมู่ที่6นายอำนวยใจพรม ผู้ใหญ่บ้านป่าเลาเหนือหมู่ที่10 นายสันต์ แสนอุ้ม รองนายกอบต.สะเอียบ นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายกอบต.สะเอียบ คุณหมอนิรุณ หนองซิว เจ้าพนักงานชำนาญงานรพ.สต.สะเอียบป่าเลา พร้อมกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม.ตำบลสะเอียบ และกลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา

หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดแพร่รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *