สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานร่วมกับเจเจพาร์คลำปาง เดินสายทำบุญวันที่ 9 เดือน 9

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานร่วมกับเจเจพาร์คลำปาง เดินสายทำบุญวันที่ 9 เดือน9.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562. เวลา 11.00 น. นำโดยนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานสมาคมสว่างนครลำปาง (เขต9), นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ รองประธานฯ ,นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ หัวหน้ากู้ภัยสว่างนครลำปางและคณะฯ ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจ.ลำปาง และร.ร.ศึกษาคนตาบอด

สำหรับโครงการนี้ นายบุญธฤตฯ หัวหน้ากู้ภัยสว่างนครลำปาง ได้เปิดเผยว่า “โครงการอิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ กับสว่างนครลำปาง” นี้ เราจะมีเลี้ยงอาหาร หรือมอบสิ่งของสุขภาพ ให้ 1.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง 2.ร.ร.การศึกษาคนตาบอด 3.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำปาง 4.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง หรือหน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม เดือนละ1ครั้ง/สถานที่


ท่านใดสะดวกเข้าร่วมแจกของ หรือสมทบทุนแจ้งได้ที่หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 054221-666 และหลังจากนั้นจึงได้เดินทางเพื่อมอบเงินแก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 300,000.บาท เพื่อสมทบทุนในสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี พ.อ. อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง เป็นผู้รับ ทั้งนี้ด้านนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานสมาคมสว่างนครลำปาง (เขต9) ยังได้เปิดเผยอีกว่า ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันดี วันที่ 9 เดือน 9 จึงมาทำบุญและคิดว่าการทำบุญให้กับโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งในขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯได้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและทางโรงพยาบาลจึงต้องปรับปรุงอาคารผู้ป่วยและเพิ่มบุคคลากร รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารักษา.

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมข่าวภูมิภาครายงาน