ชาวตำบลสะเอียบมีมติไม่รับถุงยังชีพจากฤทธิ์พายุโพดุลจาก นายสมศักดิ๋ เทพสุทิน

ชาวตำบลสะเอียบมีมติไม่รับถุงยังชีพจากฤทธิ์พายุโพดุลจาก นายสมศักดิ๋ เทพสุทิน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา09.00น.ผู้สื่อข่าว ได้ลงพื้นที่สอบถามและสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชนหมู่ที่1บ้านดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ คือนางสุดารัตน์ ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนชัยที่ได้ประชุมประจำเดือนกันยายนในวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา

เกี่ยวกับกรณีที่มีกลุ่มสะเอียบจัดการตนเองได้โฟสเฟสบุคเกี่ยวกับถุงยังชีพที่ทางนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกพรรคพลังประชารัฐ

โดยได้รับการประสานงานจากตัวแทนของท่านรัฐมนตรี ผ่านมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ คือนายแต๋ง อินทา ดังนั้นจึงได้นำเรื่องนี้มาบรรจุเป็นวาระนี้มาเพื่อชี้แจงและให้เหตุผลหลักๆหลายประเด็นที่ไม่ยอมรับเพราะ 1.ชาวตำบลสะเอียบไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุโพดุลที่ผ่านมาเพียงแต่เป็นแค่หางของพายุเท่านั้นและแนะนำให้ไปมอบให้กับจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบเช่น ข่อนแก่น บุรีรัมย์ สกลนคร และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ผู้นำแล้วทางผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปสัมภาษณ์ประธานเครือข่ายการคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นคือนายสมมิ่ง เหมืองร้อง ซึ่งในอดีตนั้นโครงการแก่งเสือเต้นได้ปิดประตูการสร้างเขื่อนแล้วโดยในยุครัฐบาลสมัยของประยุทธ1ซึ่งชาวตำบลสะเอียบได้นำการบริหารจัดการด้วยตนเองภายใต้แผนงานโครงการสะเอียบโมเดลซึ่งอยู่ในขั้นตอนสำรวจออกแบบโดยใช้งบประมาณประจำปี2563และทางผู้นำและประธานเครือข่ายยืนยัน ต่อผู้สื่อข่าวว่าได้รับการประสานจากตัวแทนของท่านสมศักดิ์ เทพสุทินจริง ซึ่งได้ประสานมาทางนายกอบต.สะเอียบจึงเป็นโอกาสอันดีทางผู้นำเลยยิบยกเรื่องนี้มาขอความคิดเห็นจากชาวบ้านจึงมีมติตามที่ชาวบ้านกำหนดเองว่าไม่รับถุงยังชีพในครั่งนี้ตามเหตุผลที่กล่าวมาในเบื้องต้น

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา

ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่

รายงาน