สัมภาษณ์พิเศษ มุมมองการเมืองท้องถิ่น นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก.อบจ.อุตรดิตถ์ กับการสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคต

แชร์ไปยัง

สัมภาษณฺ์พิเศษ 

มุมมอง….การเมืองท้องถิ่น นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก.อบจ.อุตรดิตถ์ กับการสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคต


*** เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ท่านนายกฯจะหมดวาระลงในไม่กี่เดือนนี้ ท่านนายกฯมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ และหนักใจอย่างไรบ้างที่จะสู้ศึกลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ***  นายกฯ กล่าวว่า ถึงจะหมดวาระไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทางท้องถิ่นเอง ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการเลือกตั้งวันใหน แต่  ได้ฟังจากข้อมูลต่างๆแล้วน่าจะมีการเลือกตั้ง ไม่ต้นปี 63 หรือไม่ก็ปลายปี 63 ครับ *** ผลงานที่ผ่านมา มีอะไรที่ทำให้ประชาชนได้เห็นผลงานที่เด่นชัดในการบริหารครับ *** นายกฯกล่าวว่า ครับสำหรับในเรื่องของผลงานที่ อบจ.ได้ทำงานให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนนั้น ค่อนข้างจะเยอะและหลายเรื่อง และเรื่องแรกคือเรื่องทำถนนหนทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบและดูแลของ อบจ.ที่ผ่านมา อบจ.ก็ได้ซ่อมแชมถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พุพังที่เสียหายต่างๆให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมา สะดวกสบายอยู่แล้วครับ ส่วนในเรื่องการศึกษานั้น อบจ.เองก็ได้มีโรงเรียน อย่างมาตรฐานของโรงเรียน อบจ.ซึ้งได้รับการถ่ายโอนมาจากโรงเรียนวังกะพี้วิทยาคมย้ายสังกัดมาอยู่ อบจ.ในระยะที่ผ่านมา 2-3 ปี ได้ดูแลมาตรฐานให้เด็กมีทักษะและได้เพิ่มสาขาวิชาให้มากขึ้น ***ครับนอกเหนือจากเส้นทางถนนหนทางและเรื่องการศึกษาแล้ว ท่านนายกฯได้เน้นหนักช่วงบริหารงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างครับ *** นายกฯกล่าวว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบริการทั่วไปนะครับ อย่างงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปรับบ่อล้างบ่อ แหล่งน้ำแล้วมีการขุดลอกบ้างแห่ง เรื่องของภัยแห้งปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัย ที่ อบจ.จะต้องช่วยเหลือประชาชน ตลอดทุกปีอยู่แล้ว และเรื่องต่างๆนอกเหนือจากนั้น อบจ.มีการแก้ไขตรงจุดที่มีปัญหาหากมีการร้องขอมาครับ ***ในส่วนที่นายกฯ.ยืนยันที่จะสานงานต่อพอจะบอกได้มั้ยครับว่ามีอะไรบ้างที่จะสานงานต่อในครั้งต่อไปครับ***นายกฯกล่าวว่า .เรื่องที่จะสานงานต่อในครั้งต่อไปนั้น ก็จะเป็นการบำรุงซ่อมแชมเส้นทางถนนทั่วจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น อบต.เทศบาล เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาถนนหนทางที่จะไปถึงการทำเกษตรต่างๆของประชาชน ทาง อบจ.ก็ได้รับความร่วมมือจาก อบต.เทศบาล เป็นอย่างดี ในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ *** พอจะบอกได้มั้ยว่าถนนเส้นใดที่ อบจ.อยากจะสานงานต่อให้เสร็จลุล่วงไป *** นายกฯกล่าวว่า ถนนที่รับผิดชอบของ อบจ.ที่หลักๆก็มีที่ อำเภอท่าปลา อำเภอพิชัย นอกเหนือจากนั้นซึ้งบางอำเภอนั้นก็ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.นั้นก็เป็นส่วนน้อย แต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือการแก้ไขถนนหนทางรอบนอกพื้นที่ อบต.นั้นเป็นหลักนะครับ ส่วน อบจ.สนับสนุนนำเครื่องจักรไปช่วยทำงาน ในส่วนของ อบต.นั้นก็จะช่วยสนับสนันเบิกจ่ายค่าน้ำมันเครื่องจักร ซึ้งตรงนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมากมาย หลายๆเกือบทุกอำเภอเลยนะครับ *** ท่านนายกฯ มองเรื่องของสมาชิกสภาหรือ ส.อบจ. มีหลายคนที่จะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นระดับ อบต.เทศบาล ในมุมมองและความคิดเห็นของท่านนายกฯเป็นอย่างไรบ้างครับ *** นายกฯกล่าวว่า เรื่องนี้ ผม มองว่า เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับ บางคนก็อาจ อยากจะไปดูแลใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของสมาชิก ตำบลนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น ตรงนั้นก็เป็นแนวนโยบายส่วนหนึ่ง ผมเองก็ในฐานะผู้บริหาร อบจ.ก็ให้สิทธิสมาชิกตรงนี้เพื่อสมาชิกอยากจะไปบริหารในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถลงได้ครับ *** ท่านนายกฯต้องเค้นคัดผู้ที่จะลงสมัคร ส.อบจ.( สจ.)เพื่อทดแทนผู้สมัคร ส.อบจ.คนที่หายไปอย่างไรบ้างครับ *** นายกฯกล่าวว่า ในช่วงนี้ก็มีผู้ที่มาเสนอตัวลงสมัครสมาชิก ส.อบจ. ก็หลายเขตแล้วครับ แต่ก็เหลือไม่กี่เขตก็จะครบแล้วครับ *** .ท่านนายกฯมองดูคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ *** นายกฯกล่าวว่า .สำหรับในการแข่งขันสู้ศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน และก็เป็นสิ่งที่หนึ่งคนก็หนึ่งเสียงที่จะมาลงคะแนน ก็ถือว่าผมเองในฐานะผู้บริหารนั้นก็ได้คุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างนี้ ผมก็จะอาสาพี่น้องประชาชน มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกฯ อบจ.อีกต่อไปครับ *** ในส่วนของสมาชิกที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ ท่านนายกฯมีแนวความคิดและความคิดเห็น อยากจะฝากบอกผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าอย่างไรบ้างครับ *** นายกฯกล่าวว่า .ก็อยากจะฝากผู้ที่จะลงสมัครสมาชิกหน้าใหม่ว่า ให้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนแลเพื่อแสดงความเข้าใจ แนวทางในการบริหารพัฒนา และมุมมองพัฒนา ให้พี่น้องในพื้นที่เข้าใจได้แล้วก็มีการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี แล้วก็จะได้เป็นสมาชิก ส.อบจ.ที่ประชาชนเลือกมาเป็นอย่างดี *** ครับท่านนายกฯดรีมทีมผู้บริหารจะมีชุดใหม่หรือชุดเดิมครับ ***  นายกฯกล่าวว่า ก็ผู้บริหารหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารชุดเดิมครับ ที่เคยร่วมงานกันอย่างท่านเลขา รองนายกฯก็คนเดิมที่เคย ทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับ ***ครับท่านนายกฯครับผม มองดูแล้วคู่แข่งสู้ศึกในครั้งนี้ไม่ค่อยจะเท่าไรท่านนายกฯมองการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรครับ *** นายกฯกล่าวว่า คือตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะมีใครลงบ้างครับ*** ท่านนายกฯมีอะไรบ้างที่อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ *** นายกฯกล่าวว่า ครับในส่วนเรื่องของ พี่น้องประชาชน ทาง อบจ.อุตรดิตถ์ มีโครงการใดๆที่จะดำเนิการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทาง อบจ.อุตรดิตถ์ ก็ดำเนินการช่วยเหลือให้มาตลอด บางครั้งปัญหาอุปสรรคก็มีอยู่บ้าง ในบางพื้นที่ ในเรื่องการดำเนินการ ในเรื่องของระเบียบ ในพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาติอะไรประมาณนี้ครับ
                                                                            เอนก ธรรมใจ/รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *