ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จัดโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แบบบูรณาการ กิจกรรม 1 ตำรวจ 1 อาสา ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จัดโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แบบบูรณาการ กิจกรรม 1 ตำรวจ 1 อาสา ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรักษาความสงบเรียบร้อย คงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อย่างเดียว แต่การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมป้องกันและแจ้งเบาะแส จึงเป็นเรื่องสำคัญ จังหวัดแพร่โดยตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จึงได้จัดโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แบบบูรณาการ กิจกรรม 1 ตำรวจ 1 อาสา ขึ้น เพื่อทำงานร่วมกันแบบบุรณาการ

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแบบบูรณาการกิจกรรม 1 ตำรวจ 1 อาสา ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย การเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน

โดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ในการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คนแบ่งเป็นตำรวจ 50 นาย และอาสาสมัคร 50 นาย จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 รวม 3 วัน

 ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมข่าวภูมิภาครายงาน