วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ...

วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจ […]