กองบรรณาธิการ

    ทำเนียบผู้บริหาร

     

    นายเอนก ธรรมใจ

เจ้าของ/บรรณาธิการ

ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ 

 ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์     

       นายอรุณศักดิ์ เจาะจง

หัวหน้าข่าวภูมิภาคโพสต์

   ประจำ.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

    นางสาวแทนกาย เวียงแก้ว

   ผช.บก.ข่าวภูมิภาคโพสต์

      นางสาวลำดวน มะยุลา

   หน.ศูนย์ข่าวจังหวัดพะเยา

   นางสาวพรปวีณ์ สุรินทรมงคล

   หน. ศูนย์ข่าวจังหวัดลำปาง

นางสาววิภาพันธ์ ใจลังกาแก้ว

หน.ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงราย

นายอาพี สะโง้

ผช.หน.ศูนย์ข่าว ชร.

        นายราเชน ชูทอง

   หน.ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม

   

   นางสาวญาณิสา เอมสมุท

 หน. ศูนย์ข่าวจังหวัดสุโขทัย

 

   

  นายปัญญา เพชรแก้ว

     ผช.หน.ข่าวภูมิภาค

   ประจำศูนย์ข่าวภาคเหนือ

     นายธนกร แคว้งอินทร์

    หน. ศูนย์ข่าวจังหวัดน่าน

     นายคมสันต์ ขันทะเสน

 ผู้สื่อข่าวพิเศษ ประจำกอง บก.

นาย ธนบูรณ์ แสงหาญ

ผช.หน.ข่าวภูมิภาค

ประจำ.หน.ศูนย์ข่าวเพชรบูรณ์

นาย กัมปนาท น้อยชาคำ

หน.ข่าวประจำกอง บก.

นาย คติ ชาติชัชวาลย์

ผช.หน.ข่าวภูมิภาค

ประจำศูนย์ข่าวภาคอีสาน

นาย วิโรจน์ ชาติชัชวาลย์

ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำกอง.บก

  ติดต่อโฆษณา โทร. 098-8388456 แฟกช์ 055-428197
pumiparkpost@gmail.com
ไอดีไลน์ 0857279291

 


( ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต
แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.085-7279291 )

           

     นายปวินท์ อินกล่ำ

บก.ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์

      นางพัชณิดา รุ่งแสง

 ผช.หัวหน้าข่าวภูมิภาคโพสต์                    ออนไลน์

   www.pumiparkpost.com

 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.ท.เชิดชัย สร้อยทอง

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาคโพสต์และข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์
ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร

ที่ปรึกษาด้านข่าวพุทธศาสนา

พระอาจารย์ สุรชัย โรจนสิริ

สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์
เลขที่ 146/82 ซอยหทัยราษฎร์ 39แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทมฯ

สำนักงานศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 8 ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

 

 โฆษณาให้คุ้มค่า โฆษณากับ  หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์และ ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์